Spørgsmål & svar om K21 ophængssystem


Sidder mine skabe sikkert på væggen?
For de fleste af vores kunder er svaret et klart og tydeligt JA. Dine skabe hænger sikkert og godt på væggene. For nogle få af vores kunder er svaret mere usikkert. Disse kunder kan nemlig have et væghængt skab, der er monteret med en speciel konstruktion benævnt K21. K21 er solgt i perioden 2002-2016. Vi har udviklet et nyt sikringsbeslag, der sikrer det væghængte skabs bæreevne.

Er det alle skabe, der er omfattet?
Det er kun HTH og uno form væghængte skabe med K21 konstruktionen. Derfor skal disse skabe i udgangspunktet sikres yderligere med et ekstra beslag.

Hvor mange episoder er I bekendt med?
I perioden 2002 - 2016 har HTH haft ni episoder. I disse tilfælde har vi imidlertid ikke med sikkerhed kunnet henføre det til forkert montage, og derfor er det klart at vi reagerer. uno form anvender det samme K21 ophængssystem, men har ingen tilfælde af nedfaldne skabe, der kan henføres til dette.

Hvorfor løsner skabene sig fra væggen?
Generelt kan du som ejer af et HTH eller uno form køkken være ganske rolig, dine skabe hænger godt og sikkert på væggen. I enkelte tilfælde har vi imidlertid oplevet, at væghængte skabe med K21 konstruktion ikke har haft den nødvendige bæreevne. At skabene løsner sig skyldes den måde, de er konstrueret på i forbindelse med monteringen af K21 ophængssystemet. Løsningen er derfor at montere et sikringsbeslag.

Behøver jeg at få et ekstra sikringsbeslag monteret?
Ja - men selvfølgelig kun i tilfælde af, at skabet er monteret med K21-ophængssystemet.

Er du i tvivl, om du har et HTH eller uno form køkken?
Træk skufferne ud og tjek siderne for et logo. Ikke alle skuffer har et logo. Er du i tvivl, anbefaler vi, at du ser videoen og kontakter vores Call Center på telefon (+45) 88 37 88 00. Så vil de guide dig videre

Skal jeg tømme skabet?
Anbefalingen er at fylde maksimalt 30 kilo i de berørte skabe, indtil der er monteret sikringsbeslag.

Hvad med min garanti?
Når vores servicemontør har monteret sikringsbeslaget er den gældende garanti uændret.

Hvad koster det for mig, at få monteret sikringsbeslaget?
Det koster ingenting. Vi forestår alt arbejde i forbindelse med monteringen af sikringsbeslaget uden omkostning for dig.

I medierne har det været omtalt, at årsagen til problemet kunne være kvaliteten af spånpladerne i skabet, og at man skiftede spånlade leverandør i efteråret 2015. Kan det være forklaringen?
Nej - det er ikke tilfældet. Vi og vores leverandører gennemfører løbende kvalitetstest og testene viser, at spånpladerne lever op til alle gældende normer.

Har du brug for yderligere information?
Du er velkommen til at kontakte vores Call Center på telefon (+45) 88 37 88 00 eller besøge en af vores butikker.